Waarom lijden wij zoveel..? Hoe kunnen wij minder lijden in het leven?

De 4 edele waarheden van boeddha uitgelegd
Deel dit artikel:
  • 77
    Shares

Waarom lijden wij zoveel? En hoe kunnen wij minder lijden in ons leven?  Boeddha kan ons hier veel over leren. In deze blog en podcast leer je over de vier edele waarheden van Boeddha.

De 1ste edele waarheid: Jij zal lijden in dit leven (Dukkha)

Boeddha is heel open en eerlijk over het leven. Hij zegt dat leed onderdeel van het leven is.

In dit leven ervaren wij veel momenten van licht, plezier en geluk. Maar in ruil daarvoor ervaren wij ook de keerzijde van het leven: pijn en verdriet.

Om te leven, is om zowel de lichte als de donkere kant van het leven te ervaren en te begrijpen.

Want alleen zo leren wij de echte waarden van het leven.

Door middel van armoede, kunnen wij leren wat rijkdom is.

Door middel van pijn, kunnen wij leren wat liefde is.

En door middel van verdriet kunnen wij leren wat vreugde is.

Er bestaan vele vormen van lijden: fysiek, mentaal, in ziekte, verlies, in schuldgevoel, in haat of zelfs in frustratie.

De eerste edele waarheid van Boeddha is dan ook: Lijden is een onderdeel van het leven, en iedereen die leeft zal een paar keer in zijn leven te lijden hebben.

De 2de edele waarheid: De oorzaak van lijden is hechting en verlangen

2.1 Onszelf hechten aan iets of iemand

Als mensen hechten wij ons van nature aan mensen, spullen of situaties.

En dit begint al bij onze geboorte, er vindt een diepe hechting plaats tussen moeder en kind.

Liefde en connectie is een prachtig ding.

Het geeft ons vreugde plezier en geluk.

En liefde is zeker ook iets waar wij naar moeten streven.

Maar als wij onszelf afhankelijk maken van iets of iemand… dan is de keerzijde hiervan dat wij enorm kunnen lijden als wij eenmaal deze persoon of situatie verliezen.

En zoals je weet is niets in dit leven permanent.

Boeddha zegt dan ook dat wij lief moeten hebben in dit leven maar in een vorm die onvoorwaardelijk is. 

Een vorm van liefde waar wij op onze eigen benen blijven staan, onze vrijheden behouden en waarbij wij ons lichaam, ziel en geest niet hechten aan iemand anders.

2.2 Verlangens die uit de hand lopen

Een andere oorzaak van lijden is onszelf verliezen in onze diepste verlangens. 

Boeddha spreekt over drie soorten verlangens:

  1. Seksuele verlangens
  2. Verlangens om iets te hebben: zoals rijkdom, macht en aanzien
  3. Verlangens om niet te hebben: van iets of iemand af willen komen

En hier speelt onze ego natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. 

Hoe meer wij onze ego voeden in plaats van onze ziel, hoe meer wij zullen lijden.

Omdat je volgens Boeddha geen echte voldoening zal voelen in dit leven met externe middelen, verlangens of personen.

De 3de edele waarheid: De oplossing van lijden is loslaten

Ik begrijp dat je best gedemotiveerd kan raken als je dit alles leest. Dit is zeker niet de bedoeling.

Want..!

Boeddha zegt wel dat lijden er is maar dat het niet blijvend hoeft te zijn.

Lijden is een keuze.

Lees dit maar nog een keer.

Lijden is een keuze.

Waarom vraag je?

Omdat het merendeel van lijden mentaal is en niet fysiek en dus moeten wij onszelf eerst loskoppelen van het idee dat lijden ons overkomt.

Maar in plaats daarvan realiseren dat lijden iets is waar wij zelf controle over hebben.

Boeddha wilt je verder ook zeggen dat het  loslaten van verlangens en hechtingen jou zal bevrijden van jouw lijden.

En dit is geen makkelijk proces maar het is mogelijk!  

De 4 edele waarheden van boeddha uitgelegd

De 4de edele waarheid: het einde van lijden is verlichting.

Naast de vier edelen waarheden spreekt Boeddha over de weg die men kan volgen om een einde aan zijn lijden te maken. 

Boeddha noemt dit het achtvoudige pad naar verlichting.

Ik zal hier een ander uitgebreid artikel over schrijven maar ik zal je alvast een korte introductie geven over hoe het achtvoudige pad van onze Boeddha eruit ziet. 

Het achtvoudige pad dat ons bevrijdt van lijden:


1. Zuiver inzicht:
Jouw derde oog chakra, jouw intuïtie en innerlijke wijsheid gebruiken. Vertrouwen op jouw eigen beslissingen.

2. Zuiver spreken:
Letten op je taalgebruik,  niet schelden, niet liegen, niet kwetsen en vooral nadenken voor je spreekt.

3. Zuiver handelen:
Dit heeft betrekking op jezelf goed behandelen en anderen goed behandelen (de natuur, dier en mensen). Niet stelen, niet doden, niet vernietigen etc.

4. Zuiver leven:
Op de juiste manier leven. Je ego onder controle houden. Het rechte pad bewandelen. 

5. Zuivere concentratie:
Alertheid en zuivere gedachten hebben .

6. Zuivere lichaam, ziel en geest:
Een gebalanceerd leven leiden.

7. Zuivere aandacht:
Observeren wat er in en om ons heen gebeurt in een neutrale staat

8. Zuivere acties:
Alle handelingen uitvoeren met de juiste intenties. Blijven werken aan je mindset, je angsten overwinnen,  jezelf verbeteren, evalueren en een betere versie van jezelf willen zijn.

Dit was slechts de introductie van de vier edele waarheden van Boeddha.

Hou mijn blog en podcast in de gaten want ik zal hier in de komende maanden zeker veel aandacht aan besteden.

Hieronder kun je naar de bijbehorende podcastaflevering 12 luisteren: “Waarom lijden wij zoveel? En hoe kunnen wij minder lijden in dit leven? (de 4 edele waarheden uitgelegd).

With love,

Lucky Buddha.


Deel dit artikel:
  • 77
    Shares